Järjestyssäännöt

1 § SISÄTILAT

Vuokralaisen tulee huolehtia siitä, että sisätilat jäävät siihen kuntoon kun ne olivat luovutettaessa. Tilojen käytössä noudatetaan siisteyttä ja järjestystä. Mikäli lattialle kaatuu jotain, on se välittömästi pyyhittävä kostealla liinalla pois! Mikäli kiinteistössä jotain rikkoutuu, on siitä ilmoitettava viipymättä talonmiehelle. Käytön jälkeen kalusteet asetetaan niille osoitetuille paikoille. Juhlatilan käytöstä ei saa aiheutua minkäänlaista häiriötä ympäristölle.

Juhlatilassa olevien laitteiden käytössä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta.

Sisätiloissa tupakointi on ehdottomasti kielletty!

Mainosten ilmoitustaululle kiinnittämiseen tulee pyytää lupa talonmieheltä tai isännöitsijältä.

WC- ja muihin viemäreihin ei saa kaataa tai päästää jätteitä, jotka saattavat aiheuttaa niiden tukkeutumisen, eikä myöskään ongelmajätettä. Vuokralaisen on ilmoitettava viipymättä viemäreiden tukkeutumisesta talonmiehelle.

Poistumistiet on pidettävä vapaina kaikkina vuorokauden aikoina. Varapoistumistiet ovat vain hätätapauksia varten. Vain ikkunat, joissa on osoittava teksti, saa avata. Avatut ikkunat on huolellisesti suljettava tiloista poistuttaessa.

Juhlatila on poikkeuksetta oltava tyhjänä viimeistään kello: 00:00.

2 § ULKOALUEET

Vuokratessaan vuokralainen vuokraa ainoastaan juhlasalin, Pakinkylän VPK pidättää oikeuden käyttää pihaa harjoituksiin tai muuhun katsomaansa käyttöön.

Talousjätteet ja roskat viedään niille tarkoitettuihin jäteastioihin ulkokautta. Kaikkien muiden jätteiden poiskuljettamisesta huolehtii vuokralainen itse. Tupakointi on sallittu vain ulkona, ja sille erikseen merkityllä paikalla. Piha-alueella on noudatettava yleistä siisteyttä ja järjestystä. Tupakan tumpit on laitettava niille varattuihin astioihin.

Sisätilan kalusteita ei saa viedä ulkoalueille.

Takapiha on yksityisaluetta, siellä oleskelu ja siitä läpikulku on kielletty.

Ulkotulia poltetaan vain niille tarkoitetuilla jalustoilla, poltossa noudatettava erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta.

3 § PYSÄKÖINTI

Ajoneuvot pysäköidään vain vuokralaiselle osoitetuille paikoille, joita on 5 kappaletta. Ajoneuvoja ei saa sijoittaa keltaisella sulkuviivalla tai lippusiimalla eristetylle alueelle, ei siis metsäänkään. Hälytysajoneuvojen on päästävä pihasta pois kaikkina vuorokauden aikoina. Vuokralainen vastaa pysäköinnin opastamisesta juhlatilan muille käyttäjille.

4 § JÄRJESTYKSENPITO

Mikäli vuokralainen järjestää kaikille avoimen yleisötilaisuuden, hänen on huolehdittava järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä sekä lain noudattamisesta tilaisuudessa. Tarvittaessa vuokralaisen on nimettävä tilaisuuteen järjestyksenvalvoja ja hankittava tarvittavat viranomaisluvat.

5 § JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN RIKKOMINEN

Järjestyssääntöjen rikkominen voi aiheuttaa velvollisuuden vahingonkorvaukseen tai johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen.

 

Nämä järjestyssäännöt otettu käyttöön tammikuun 26 Päivä 2012.

Pakinkylän VPK ry.