Pakinkylän VPK

Alkusysäyksen Pakinkylän VPK:n perustamiselle antoi, kuten yleensä muuallakin paikkakunnalla sattunut tulipalo. Muurarimestari Taipaleen iso huvila Alkutien varrella syttyi palamaan keväällä 1922, eivätkä kyläläiset pystyneet sitä pelastamaan. Paikkakuntalaisten keskuudessa heräsi ajatus oman palokunnan perustamisesta ja huhtikuun 30. päiväksi kutsuttiin koolle yleinen kokous asiaa pohtimaan.Yleinen kokous palokunnan perustamiseksi pidettiin vapunaattona 1922 Pakinkylässä.

Pakinkylän VPK on edelleen voimissaan ja vahvasti aktiivinen sopimuspalokunta tukemassa Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen toimintaa palo- ja pelastustoimen sen palvelutuotannossa ja tavoitteiden saavuttamisessa.

Pakinkylän VPK toimii pelastuslaitoksen alaisuudessa osallistuen operatiiviseen pelastustoimintaan ja järjestävää monipuolista turvallisuusviestintätoimintaa.
Osallistumme vuosittain lukuisiin alueemme tapahtumiin, joissa pääsee tutustumaan kalustoomme sekä kuulemaan lisää toiminnastamme.


Palokunnan toiminta jakaantuu kolmeen eri osastoon, joista jokaisella on oma roolinsa palokunnan toiminnan toteuttamiseksi sekä sen tukemiseksi.

Hälytysosasto vastaa palokunnalle osoitettujen pelastustoimintatehtävien suorittamisesta.

Nuoriso-osastossa koulutetaan 10–17-vuotiaista nuorista turvallisuusorientoituneita kansalaisia sekä hälytysosaston tulevia sopimuspalokuntalaisia.

Naisosasto tukee osaltaan palokunnan toimintaa.


Liity mukaan sopimuspalokuntatoimintaan

Sopimuspalokunnissa on toimintaa palokuntanuorista ammattitaitoisiin pelastajiin. Hälytysosastossa voi toimia täysi-ikäinen henkilö, jolla on motivaatio toimintaan ja riittävä fyysinen toimintakyky.
Hälytystoimintaan pääsee osallistumaan, kun on suorittanut pelastustoiminnan peruskurssin. Lisätietoja hälytysosaston päälliköltä tai nuoriso-osaston johtajalta yhteystiedot