Hälytysosasto

Sopimuspalokunnat (VPK) ovat oleellinen osa pelastustoiminnan suorituskykyä.
Palokunnan hälytysosasto vastaa VPK:lle annettujen sammutus- ja pelastustehtävien hoidosta, joka osallistuu kiireellisiin ja kiireettömiin hälytystehtäviin, joiden kirjo on laaja. Esimerkiksi tulipalot, myrsky- ja vesivahingot.

Vuositasolla hälytyksiä on vaihtelevasti 30 – 80 kappaleen välillä.

Hälytysosasto koostuu noin 20 henkilöstä ja pitää valmiuttaan yllä harjoittelemalla viikoittain itsenäisesti, osallistumalla muiden palokuntien kanssa yhteisiin harjoituksiin sekä pelastuslaitoksen ja Helsingin Pelastusliiton järjestämään koulutukseen.

Palokuntalaiset tekevät myös ennaltaehkäisevää turvallisuustyötä neuvomalla, ohjaamalla ja kouluttamalla.

Hälytystoimintaan osallituminen edellyttää pelastustoiminnan peruskurssin suorittamista ja ikä on vähintään 18 vuotta.

Hälytysosasto harjoittelee tiistaisin klo 18:00 osoitteessa Pakilantie 64.

Lisätietoja antaa hälytysosaston johtaja Mikko Helin halytysosasto(at)pakinkylanvpk.net

Hälytysosaston harjoitusohjelma