Pohjois-Helsingin alueella jo vuodesta 1922

Hälytysosasto

Hälytysosasto eli operatiivinen osasto, koostuu noin 20 henkilöstä. Se on pitänyt valmiuttaan yllä harjoittelemalla viikoittain itsenäisesti, osallistumalla muiden palokuntien kanssa yhteisiin harjoituksiin sekä pelastuslaitoksen ja Helsingin Pelastusliiton järjestämään koulutukseen. Palokunnan päällikkönä toimii Ilmari Kuikka.

Suomen Punaisen Ristin katastrofiharjoituksiin on myös osallistuttu, annettu monimuotoista koulutusta eri ryhmille, oltu palo- ja turvallisuusvartioinnissa useissa eri tapahtumissa sekä kerrottu palokunnan toiminnasta erilaisien yhteisöjen tapahtumissa. Eräs palokunnan tärkeistä velvoitteista onkin kasvattaa oman alueensa ihmisten tietämystä paloturvallisuudesta, onnettomuuksien ennaltaehkäisemisestä sekä oikeista toimista onnettomuuden sattuessa. Hälytyksiin Pelastuslaitoksen tukena joudutaan aika ajoin, keskimäärin 10-20 kertaa vuodessa. Noin kolme neljäsosaa näistä hälytyksistä kuuluu sammutustoimen piiriin. Hälytysosasto harjoittelee tiistaisin klo 18:00 osoitteessa Pakilantie 64.

 

harjoitus

Pakinkylän VPK

Pakilantie 64, 00660 Helsinki

paloasema(at)pakinkylanvpk.net

Puh. 050 911 8815